Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Αντί προλόγου

Μέχρι να τα καταφέρουμε με το σκανάρισμα, μια εξήγηση και μια πρόγευση...

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!

μετά από περιπλανήσεις και ταξίδια, από το 1993 ως σήμερα, επανερχόμαστε.....